ทดสอบเนื้อหาข้อความที่ยาวเกินว่า Forums จะตัดหรือไม่