Η Ελληνική γλώσσα για το vBulletinv4.2.0 και v4.2.1 και το vΒadvancedCMPSv4.2.1 είναι πλήρως μεταφρασμένη...