Announcement

Collapse
No announcement yet.

test utf-8

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • test utf-8

  กขฃคงจชซฌฐฎฏฐฒฑณ�� �ตถทธนบปผฝพฟ��*มรล วศษสหฬ��*ฮ
  ก ข ฃ ค ง จ ช ซ ฌ ฐ ฎ ฏ ฐ ฒ ฑ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ��* ม ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ ��* ฮ

  ทำไมชีวิตมันต้��*งยากลำบากด้วย Utf-8 ก็ไม่เป็น��*าษาคนสักเท่าไร เป็นแต่ช่��*งสี่เหลี่ยมมากมาย แต่ญี่ปุ่น,เกาหลีก็ใช้ได้ดี ส่วน��*าษา��*ื่นไม่รู้แฮะ  weird characters
  Last edited by Jinkung; Sat 3rd Mar '07, 3:52am.

 • #2
  กขฃคงจชซฌฐฎฏฐฒฑณดตถทธนบปผฝพฟภมรลวศษสหฬอฮ
  ก ข ฃ ค ง จ ช ซ ฌ ฐ ฎ ฏ ฐ ฒ ฑ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ

  ทำไมชีวิตมันต้องยากลำบากด้วย Utf-8 ก็ไม่เป็นภาษาคนสักเท่าไร เป็นแต่ช่องสี่เหลี่ยมมากมาย แต่ญี่ปุ่น,เกาหลีก็ใช้ได้ดี ส่วนภาษาอื่นไม่รู้แฮะ

  Comment


  • #3
   测试国*。
   Best Regards,
   Andy Huang

   Comment


   • #4
    语言测试

    Comment


    • #5
     *言测试
     Best Regards,
     Andy Huang

     Comment


     • #6
      ÀÁÂÃÄÅÆÇÉÈÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞß�*áâãäåæçèéëêì ë�*îïðñòóôõöùúüûýþÿ

      Comment


      • #7
       British Keyboard:

       1!2"3£4$€5%6^7&8*9(0)-_=+QWERTYUIOP[{]}ASDFGHJKL;:'@#~\|ZXCVBNM,<.>/?7894561230.+-
       */

       Comment


       • #8
        หัวหิน" สถานที่เที่ยวทางทะเลอีกแห่งหนึ่งที่สวยงาม อยู่ห่าง จากกรุงเทพฯ ประมาณ 195 กิโลเมตร และอยู่ก่อนถึงตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ 90 กิโลเมตร ตลาดหัวหินเป็นตลาดใหญ่มีร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และโรงแรมมากมาย การคมนาคมสะดวก มีบริการรถสามล้อ รถสองแถวรับจ้าง และรถเช่า ไปยังสถานที่ต่างๆ
        ในตัวอำเภอและสถานที่ใกล้เคียง ด้านทิศตะวันออกของตัวเมืองเป็นชายหาด มีทางลงหาดอยู่ที่ถนนดำเนินเกษม แยกซ้ายมือจากทางหลวงหมายเลข 4 บริเวณกิโลเมตรที่ 232 หาดหัวหินมีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ทรายขาวละเอียดเหมาะแก่การเล่นน้ำทะเล
        การเดินทาง

        ทางรถยนต์ จากรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวงหมายเลข 35) ผ่านสมุทรสงครามแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านเพชรบุรีเข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านพุทธมณฑล นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ถึงประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทาง 281 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

        รถโดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งสายใต้ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี (ถนนบรมราชชนนี) มีบริการรถโดยสารสายกรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์ กรุงเทพฯ-หัวหิน กรุงเทพฯ-ปราณบุรี และกรุงเทพฯ-บางสะพาน เป็นประจำทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 435-1200, 434-7192

        ทางรถไฟ จากสถานีรถไฟหัวลำโพง มีบริการรถไฟไปหัวหิน ปราณบุรี และประจวบคีรี- ขันธ์ ทุกวัน รายละเอียดติดต่อหน่วยบริการเดินทางการรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 223-7010, 223-7020
        สถานที่น่าสนใจ
        พระราชวังไกลกังวล ตั้งอยู่ห่างจากหัวหินไปทางทิศเหนือ 3 กิโลเมตร บนถนนเพชรเกษม กิโลเมตรที่ 229 พระบาทสมเด็จ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากร ผู้อำนวยการศิลปากร สถานในสมัยนั้นเป็นผู้ออกแบบ และอำนวยการก่อ - สร้าง โดยใช้เงินพระคลังข้างที่ เริ่มก่อสร้างเมื่อ เดือนตุลาคม พ.ศ.2469
        โดยมีพระราชประสงค์ ที่จะพระราชทาน แด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีต่อมาได้รับการซ่อมแซม และก่อสร้างเพิ่มเติม ในสมัยพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ในบริเวณมีพระตำหนักหลายหลัง มีชื่อคล้องจองกันได้แก่ พระตำหนักเปี่ยมสุข ปลุกเกษม เอิบเปรม เอมปรีดิ์ สร้างอยู่กลางอุทยาน ไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ โดยมีพื้นที่ด้านหนึ่งติดชายทะเล
        ข้อมูลจาก

        หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย-xinghwa

        Comment


        • #9
         sup?

         Comment


         • #10
          Eλληνικα αγορι μου Π :d

          Comment


          • #11
           ہماری اردو پیاری اردو
           The first Unicode Urdu vBulletin Forum
           http://www.urduvb.com/forum

           Comment


           • #12
            tfityfftffiufiufifioufogioygo

            hugtftfr5td8de5dtf


            Comment


            • #13
             lao testing

             ກກກກກກກກກກກກກກກກກກກກກກກກກກກກກກ ກກກກກກກກກກກກກກກກກກກກກກກກກກ

             Comment


             • #14
              test lao with utf-8

              ກກກກກກກກກກກກກກກກກກກກກກກກກກກກກກ ກກ
              Last edited by touy; Mon 21st May '07, 2:05am.

              Comment


              • #15
               It should be noted that we use Latin1 on these forums with English encoding set for the character set. So not all characters will work.
               Translations provided by Google.

               Wayne Luke
               The Rabid Badger - a vBulletin Cloud customization and demonstration site.
               vBulletin 5 Documentation - Updated every Friday. Report issues here.
               vBulletin 5 API - Full / Mobile
               I am not currently available for vB Messenger Chats.

               Comment

               widgetinstance 262 (Related Topics) skipped due to lack of content & hide_module_if_empty option.
               Working...
               X